Jag har huvudsakligen arbetat med skulptur under mitt yrkesliv och parallellt undervisat i skulptur, teckning mm. Sedan ett par år arbetar jag som huvudlärare i skulptur på Örebro Konstskola.
De senaste åren har jag i allt större utsträckning börjat undersöker bildens värld genom att använda datorn som arbetsredskap. Jag använder mig av Photoshop när jag arbetar fram mina collage. Genom att hitta bilder på webben, använda egna foton, lägga till och ta bort, teckna och måla mm uppstår så småningom en bildvärld genom både intuitiva bildval och teknisk bearbetning. 
Karin Johansson
Sandhamnsgatan 35
115 60 Stockholm
kamajo@icloud.com
+46 70 405 08 51


You can also contact me below
Submit
Thank you!
Back to Top