Jag har huvudsakligen arbetat med skulptur, objekt och rumsliga installationer 
under många år och intresserat mig för material, tekniker och experiment. 
Parallellt har jag undervisat i skulptur, teckning, kroki mm på högskoleförberedande
 konstskolor. Sedan ett par år är jag huvudlärare i skulptur på  Örebro Konstskola.

Under de senaste åren har jag i allt större utsträckning börjat undersöka bildens 
värld genom att använda datorn som arbetsredskap. Med hjälp av Photoshop 
arbetar jag mig fram till någon sorts digitala collage. Genom att hitta bilder på 
webben, använda egna foton, foga samman, lägga till och ta bort, delvis teckna och
 måla mm. uppstår så småningom en bildvärld genom intuitiva bildval och digitala
 metoder, en smått egenartad bildvärld som gång på gång överraskar mig.
I have mainly worked with sculpture, objects and spatial installations for many years and interested me in materials, techniques and experiments. In parallel I have taught in sculpture, drawing, kroki etc. at college preparatory art schools. For a couple of years, I am a master of sculpture at Örebro Art School.
In recent years, I have increasingly begun to explore the world of making images byusing the computer as a work tool. With Photoshop, I'm working out some sort of digital collage by finding pictures on the web, using my own photos, joining them, adding and deleting, partial drawing and painting, etc. Eventually an image will appear by intuitive choices and digital methods, an unique and complex image that often surprises me.
Karin Johansson
Sandhamnsgatan 35
115 60 Stockholm
kamajo@icloud.com
+46 70 405 08 51


You can also contact me below
Submit
Thank you!
Back to Top